Privacyverklaring

G. Slaets gevestigd in de Kattestraat 49 - 2220 Heist-op-den-Berg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze gegevens worden beheerd via het ticketprogramma www.webticketing.eu.

Contactgegevens:
Webticketing.eu : G. Slaets, Kattestraat 49 - 2220 Heist-op-den-Berg +32(0)15634840

Organisaties die met webticketing.eu werken :

  • VMT : Hollestraat 70 - 2220 Heist-op-den-Berg +32(0)15244214

G. Slaets is de Functionaris Gegevensbescherming van voorgaande organisaties 
Hij is te bereiken via info@webticketing.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Eventueel de groepsnaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Deze gegevens worden beveiligd door een paswoord dat u zelf kan aanpassen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webticketing.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
G. Slaets verwerkt uw persoonsgegevens voor bovengenoemede organisaties voor de volgende doelen:
- Het boeken van tickets
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
G. Slaets en de organisaties die werken met webticketing.eu nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van één van de organisaties die met webticketing.eu werken & G. Slaets) tussen zit. G. Slaets & de organisaties die met webticketing.eu werken, gebruiken de volgende computerprogramma's of - systemen:
- mysql-database via website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
G. Slaets & de organisaties die werken met webticketing.eu bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > tot de klant zelf vraagt om zich uit te schrijven of wanneer verzonden berichten, onbezorgd terug bezorgd worden of bij het opheffen van de diensten.
Handelingen op de website > tot 5 jaar  > Met als reden om een goede opvolging van uw verrichtingen te kunnen volgen.

Delen van persoonsgegevens met derden
G. Slaets & de organisaties die werken met webticketing.eu verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
G. Slaets & de organisaties die werken met webticketing.eu gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account via de website www.webticketing.eu. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@webticketing.eu
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.  Dit ter bescherming van uw privacy. G. Slaets zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
G. Slaets wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
G. Slaets & de organisaties die werken met webticketing.eu nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@webticketing.eu.

(c) G. Slaets 2018